Як правильно подати заяву про ДТП в страхову компанію в Дніпрі?

Завантажити бланк (приклад) заяви можна завантажити внизу сторінки

Назва страхової компанії

                                                            _________________________________________________

                                                                                    (П.І.Б/найменування заявника)                                                                                                 _________________________________________________

 

                                                            адреса для листування:_______________________________________

                                                                                ___________________________________________________________

                                                                                тел._______________________________________________________

                                                                                email ____________________________________________________

 

З А Я В А

 

Відповідно до ст. 35 та п. 41.1 ст. 41 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі – Закон) прошу здійснити відшкодування оціненої шкоди заподіяної в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), що сталася «_____»_______________20___ в/на _____________ 

____________________________________________________за участю транспортного засобу ____________________________ з номерним знаком _______________ під керуванням водія _______________________________________________________________та транспортного засобу __________________________ з номерним знаком_______________ під керуванням водія __________________________________________________________________________.

 

Належне відшкодування прошу здійснити шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ___________________________________________________________

                                                (П.І.Б./ найменування отримувача)

_______________________________________________________________________________

(назва установи банку, № відділення)

 

 

Ід. код (10 знаків):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація щодо взаєморозрахунків (проводились/ не проводились)_______________________________

 

Інформація про договори інших видів страхування за якими можуть бути задоволені вимоги:

договір №____________від «____»______________, укладений зі страховою компанією_______________________________________________________________________

 

До заяви додаються наступні документи:

  1. ______________________________________________________, ( ____ арк.)
  2. ______________________________________________________, ( ____ арк.)
  3. ______________________________________________________, ( ____ арк.)
  4. ______________________________________________________, ( ____ арк.)
  5. ______________________________________________________, ( ____ арк.)
  6. ______________________________________________________, ( ____ арк.)
  7. ______________________________________________________, ( ____ арк.)
  8. ______________________________________________________, ( ____ арк.)
  9. ______________________________________________________, ( ____ арк.)

 

 

 

 

«_______»__________________ 20___          (підпис)                    ___________________________                                                                                                                     (Прізвище та ініціали)